Güvenlik Haberleri

Eğitim Almanın Güvenlik Görevlileri için 5 Önemli Nedeni

Özel güvenlik görevlisi eğitimini almanın çok önemli olduğunu bilmenizi isteriz Ayrıca, eğitimli özel emniyet görevlisi ile eğitimsiz güvenlik görevlisi arasında yapacağı müdahaleler aralarında çok fazla fark vardır. Güvenlik eğitimi alan adayların bu alanda daha başarılı olduğu kanıtlanmıştır.

Özel emniyet görevlisinin bu işi iyi yapması için ihtiyacı olan tek şey iyi bir eğitim kurumundan doğru eğitimleri almasıdır. Eğitim almamış, bu konuda bilgisi olmayan bir profesyonel kiralarsanız, işinizin korumasız hale geleceğini bilmelisiniz.

İtibarınızı riske atamazsınız. Bu yazımızda ÖGG eğitiminin alınmasının önemi hakkında 5 nedeni üzerinde duracağız. Tüm ÖGG adaylarının bu konuları mutlaka okumasını tavsiye eder, bilgi ve eğitimini almalarını tavsiye ederiz.

 1. Güvenlik Riskleri

Her şeyden önce, gerekli eğitime tabi tutulan güvenlik görevlileri, uğraşmaları gereken tehdit türlerini bilirler. Bu tehditleri rahatlıkla önleyebilirler çünkü eğitim sayesinde doğru hamle nedir onu bileceklerdir.  Bu bilgi ile riskleri ve tehditleri ele alma ve bunlara müdahale etme yollarını belirleyebilirler. Bilgi olmadan, bir tesisi ve içindeki insanları savunamazlar.

 1. Müşteri Güveni ve Sadakati

Müşteri güvenliği, çoğu işletmenin şimdi ve ileride karşılaştığı sorunlar listesindedir. Günümüzde, çeşitli emniyet ihlalleri vardır. Çoğu tehditler  haberlerde günlük olarak tartışılmaktadır.

Nitekim, bir alışveriş merkezine veya tesise girdiğinizde emniyet ilk endişenizdir. Tipik olarak, dükkanları, bankalar, kuyumcu dükkanları vb. hırsızların en muhtemel hedefi olan bir yere girdiğinizde durum budur. Müşteriler emniyet eksikliği için bir yere güvenmiyorsa, maddi açıdan zarar görebilirler. Bu nedenle, işletme sahipleri, müşteri güveni oluşturmak istiyorlarsa müşterilerinin güvenliğine büyük önem vermelidirler.

 1. İşletmelerin Eğitimli Uzmanlara İhtiyacı Var

Günümüzde her türden işletmenin eğitimli emniyet görevlilerine ihtiyacı vardır. Sebebi güvenlik işlerinin (1) numaralı ihtiyacı olmasıdır. İş merkezlerinin içinde ve dışında eğitimli korumaları yoksa, müşteriler onlarla iş yapacak kadar emin olmayabilirler. Sonuçta, kimse hayatlarını riske atmak istemez.

Bilgili ve eğitimli güvenlik görevlileri, bir işletme ve sadık müşterileri için emniyet sağlayabilir. Nitekim emniyet, varolan şirketin itibarını ve müşteri güvenini geliştirmesine yardımcı olur.

 1. Kendini Koruma

Özel güvenlik görevlisi yoğun eğitim görmektedir. Bu nedenle, mevcut emniyet tehdidi durumunda kendilerini korumak için daha iyi bir konumdadırlar. Tehlikeli bir durumda kendilerini koruyabilirlerse, sizi de koruyabilirler. Yakın Koruma hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak için ilgili linke tıklayınız.

 1. Tehditlere Yanıt

Eğitimli güvenlik görevlileri farklı türde acil durumlarla başa çıkabilir. Aslında, olayları veya durumları zamanında ilgili makamlara nasıl rapor edeceklerini bilirler. Öte yandan, eğitimsiz korumalar bu tip durumda ne yapacağını bilmemektedirler.

Bu nedenle, eğitiminin her özel güvenlik görevlisi için önemli olmasının 5 nedenini sıraladık, umarım faydalı olmuştur.

Güvenlik görevlisi eğitimi önemlidir. Eğitime ihtiyacınız varsa, North Eagle Guard Güvenlik Hizmetleri firmamızdan eğitim alabilirsiniz. Detaylı bilgi almak için personelimizle iletişime geçebilirsiniz.

read more

Risk Analizi ve Raporlamanın Önemi

Risk yönetimi, ortaya çıkabilecek risklerin önceden dikkatli bir şekilde ve detayları ile tanımlanıp değerlendirilmesi ve bu riskleri asgari düzeye indirecek veya tamamen ortadan kaldıracak tedbirlerin alınmasıdır.

Risk; belirsizliği, şüpheyi, kayıp olasılığını ve zarar ihtimalini ifade eder. Güvenliğin sağlandığı alanda belli bir zayıflıktan faydalanarak sisteme zarar verme ihtimalidir. Risk güvenlik anlamında ise; görev yapılan alanda görevi engelleyecek ve işletme veya koruması yapılan alana her türlü zararın oluşmasını sağlayacak etkenlerdir.

Projelerde görev alan güvenlik görevlilerin görev sırasında oluşan tehlikeleri ( Risk ) fark etmeleri projenin devamlılığın sağlanmasında büyük rol oynar. Riski oluşmadan önce fark etmek ve bunu raporlamak şarttır.

Biz İntermega Koruma ve Güvenlik olarak bu risk durumunda Özel Güvenlik Risk Analizi ve Raporlama çalışmalarımız ile sizin yanınızdayız.

read more

Özel Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Bilgi

İhmalsiz Yaşam İçin Yanınızdayız.

Özel Güvenlik Danışmanlığı ve Özel Güvenlik Denetimi hizmetleri konusunda uzman güvenlik danışmanlık ve denetim şirketi olan

N.E.G Koruma ve Güvenlik sizlere Özel Güvenlik Hizmeti vermeye başladığı tarihten itibaren gerek uzman ve eğitimli kadrosuyla ve gerekse gelişen teknolojinin sağladığı modern imkanlarla güvenliğiniz için tüm soru ve sorunlarınızın çözümünde size hep en yakın ve en makul olmayı hedeflemiştir.

Bu amaç doğrultusunda hizmetlerine devam eden N.E.G Koruma ve Güvenlik sizlere fiilen sunduğu fiziki güvenlik hizmetlerine ek olarak özel Güvenlik Danışmanlığı ve mevcut güvenlik uygulamalarınızın denetiminde de sizlere en iyiyi sunmayı amaç edinmiştir.

read more

Özel güvenlik hizmetleri yasaya kavuştu.

Meclis’in 17 Nisan’daki toplantısında oy çokluğuyla kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da bugün onayladığı “Özel Güvenlik Hizmetleri Yasası”, 1 Temmuz’dan itibaren fiilen uygulanmaya başlanacak.

Yasayla, kamu güvenliğini tamamlayıcı nitelikteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usuller ile özel güvenlik izninin verilmesine, bu hizmeti yerine getirecek kişi ve kuruluşların ruhsatlandırılmasına ve denetlenmesine ilişkin hususlar belirlendi.

Dünyadaki örnekleri de incelenerek son hali verilen Özel Güvenlik Hizmetleri Yasası uyarınca özel güvenlik görevlileri ateşli silah kullanamayacak ancak can güvenliğini tehdit eden hareketler sergileyen kişileri, hareketlerini kısıtlamak üzere alıkoyabilecek. Özel güvenlik görevlisi bu gibi durumlarda hemen polise haber verecek.

Bu görevi yapabilmeleri için alacakları eğitimde başarılı olmaları şartı getirilen özel güvenlikçiler, cop, kelepçe, düdük, küçük boy sprey, el detektörü gibi donanımlar kullanabilecek.

Özel güvenlik görevi yapacakların 120 saatlik teorik ve pratik eğitimden geçmesi zorunlu olacak. Bu kişiler belirli periyotlarla en az 60 saatlik yenileme eğitimini de alacak.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulacak “Özel Güvenlik Komisyonu”nun oluşumu, görev ve yetkilerinin de belirlendiği yasa 1 Temmuz’da yürürlüğe girince, üç ay içinde de tüzüklerinin yürürlüğe konulması gerekiyor.

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALMAK İSTEYENLERİN İLK BAŞVURU ADRESİ KOMİSYON

İçişleri Bakanlığı tarafından bir de Özel Güvenlik Komisyonu kurulacağını, özel güvenlik hizmeti almak veya kendi özel güvenlik birimlerini kurmak isteyenlerin başvurularının da bu komisyonca alınacağını ve komisyon kararının Bakanlar Kurulu’nca onaylanması gerektiğini kaydetti.
5 kişilik komisyonda İçişleri Bakanlığı Müsteşarı veya müsteşar düzeyinde bir kamu görevlisi başkanlığında oluşturulacak, hizmet almak isteyen kurum ve kuruluşun bulunduğu ilçenin kaymakamının, Polis Genel Müdürü veya Müdür Muavini’nin, Başsavcılık’ın görevlendireceği en az savcı düzeyinde bir temsilci ve GKK’nın atayacağı en az binbaşı rütbesinde bir görevlinin de komisyonun üyesi olacaktır.
Özel güvenlik görevlisinin sayısının ve taşıyabilecekleri teçhizatın neler olacağına da komisyonun karar verecektir.

GERÇEK KİŞİLER KORUMA BULUNDURAMAYACAK

Yasa uyarınca gerçek kişilerin kesinlikle özel güvenlik tarafından korunamayacak, “Kişi koruması olmayacak. Özel güvenlik şirketleri tarafından sadece kurum ve kuruluşlar korunabilecek”.

“ÖZEL GÜVENLİKÇİLER KESİNLİKLE ATEŞLİ SİLAH KULLANAMAYACAK”

Yasada kesinlikle özel güvenlik görevlilerinin ateşli silah yer almadığını, silah olsun mu olmasın mı tartışmaları yüzünden tasarının komitenin gündeminde uzun süre kaldığını ancak komite üyelerinin hiçbir zaman silaha sıcak bakmadığını ve bu yönde karar alınmııştır.

HAVAALANINDA GÖREV YAPACAKLARA ÖZEL EĞİTİM

Havalimanlarının da özel güvenlik tarafından korunacağını, burada görev yapacak kişilerin ise diğerlerinden farklı olarak Sivil Havacılık Dairesi denetimi altında, uluslararası sivil havacılık mevzuatının belirlediği eğitimi aldıktan sonra görev yapabilecektir.
Diğer alanlarda görev yapacak özel güvenlik görevlilerinin de eğitimden geçirilerek, havaalanında görev yapacak kişilerin Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde 120 saatlik pratik ve teorik eğitimden geçirileceğini ve sınavda başarılı olanların özel güvenlik belgesi alabilecektir.
Bbelgenin 5 yıl boyunca geçerli olacaktır, 5 yılın sonrasında en az 60 saat olmak üzere yenilenme eğitimine tabi tutulacak özel güvenlik görevlilerinin, tekrar sınavdan geçirileceğini ve bakanlık tarafından verilecek yenilenme belgesiyle görevlerini sürdürebilecektir.
Bazı kurum ve kuruluşların alarm izleme merkezi kurmak isteyebileceğini, bunun için bakanlık izni gerektiği, aranan niteliklerin ise tüzüklerle belirlenecektir.
Festival, konser, futbol maçı gibi acil ve geçici durumlarda özel güvenlik hizmeti satın alabilmek için komisyonun toplanmasına gerek olmayacağını, bakanlığın yetki kullanarak 115 günlük süreyi aşmamak kaydıyla özel güvenlik hizmetini aldırtabilecektir.
Komisyonun başvurulara 30 gün içinde yanıt vermesi gerekmektedir, “KKTC vatandaşı, en az lise mezunu, 18 yaşı tamamlamış, temiz sicile sahip, eğitim belgesine sahip kişilerin” özel güvenlik görevlisi olabilecektir.
Özel güvenlik görevlisinin yetkilerini sıralarken, görev alanına girmek isteyen kişileri ve eşyalarını X-Ray cihazından geçireceğini,  üzerini detektörle arayabileceğini, eşyaları arasında tehlikeli birşey varsa el koyup en yakın polise bildirmesi gerekmektedir.
Güvenliği bozan hareketlerde bulunabilecek kişilerin de özel güvenlik görevlileri tarafından alıkonabileceğini , görev başındaki özel güvenlik görevlilerinin, görev alanlarına göre komisyonca belirlenecek üniformaları giymek zorunda olacaktır.
Görevlilerin ayrıca yakalarında kimlik kartı taşıyacağını, kimlik kartı olmayan ve üniforma giymeyenlerin çalışamayacaktır.
Özel güvenlik görevlilerinin iş kazası geçirmesi veya ölümü halinde, bağlı bulunduğu şirketin varislerine tazminat ödemek zorunda olacağını , bu kişilerin görevleri sırasında üçüncü kişilere zarar vermesi halinde ödenecek tazminat için mali zorunluluk sigortası yaptırmasının zorunlu olduğu yasa ile belirtilmiştir..

ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETİ YÖNETİCİSİ ÜNİVERSİTE MEZUNU OLMAK ZORUNDA

Yasadaki bir başka düzenlemeye göre özel güvenlik şirketi yöneticisinin üniversite mezunu olması gerektiğini kaydetti. Güvenlikle ilgili bir fakülteden mezunların direkt sınava girebileceğini; bunun dışındakilerin bir eğitimden geçeceğini , bu konudaki kuralların da tüzüklerle belirleneceğini belirtti.
Yasadaki geçici madde uyarınca halihazırdaki özel güvenlik şirketi sahiplerinin eğer üniversite mezun değillerse, 5 yıl içinde bu koşulu yerine getirmeleri gerekmektedir.
Yasaya para ve değerli eşya transferinde özel araç kullanılması koşulu konulduğunu, özel güvenlik şirketinde aranan niteliklere haiz olmayan kişileri çalıştıranların para cezasına çarptırılacaktır.
Özel güvenlik şirketlerinin hem bakanlık hem de Polis Genel Müdürlüğü’nce denetleneceğini , yasa uyarınca 3 ay içinde 7 tüzük hazırlanacağktır.

read more

MSafe Sosyal Mesafe Uyarı Sistemi Artık Hizmetinizde

Normalleşmenin başladığı bu süreçte de North Eagle Guard Güvenlik Hizmetleri günümüz koşullarına uygun bir sistemle tüm işletmelerimize hizmet sunuyor.

MSafe hassas ölçümleme ile çalışmaktadır. MSafe sosyal mesafe uyarı sistemi ile belirlenen değerler içerisinde güvenli bir şekilde çalışabilirsiniz.

Çalışma alanlarında her ne kadar dikkat edersek edelim istemeden mesafe ihlalleri olacaktır. MSafe sosyal mesafe uyarı sistemi yapacağınız her ihlalde sizleri uyararak mesafenizi korumanızı sağlayacaktır.

MSafe sosyal mesafe uyarı sisteminin kullanım alanı ile ilgili bir sınırlaması yoktur. Okul, Fabrika, Hastane, Kargo Şirketleri, İş Yeri, Plaza, Ofis vb. çalışma ortamlarında kullanılabildiği gibi giriş ve çıkışın kontrollü bir şekilde yapıldığı AVM, Oteller, Toplantı, Fuar vb. toplu kullanım alanlarında da kullanıma uygundur.

AVM, Oteller, Toplantı, Fuar vb. alanlarda ilk girişte kullanıcıların bileklerine çıkartılamaz şekilde takılarak bulundukları alanlarda güvenli bir şekilde oturmaları yada dolaşmaları sağlanır. Kullanıcılar bulundukları alanları terk etmeden öncede bilekliklerini teslim ederek ortamdan güvenli bir şekilde ayrılmış olur.

MSafe 

Sosyal Mesafe Uyarı Sistem Özellikleri

MSafe sosyal mesafe koruma sistemi şık tasarımı ile giyilebilir bir teknolojidir. Şarj edilebilme özelliği ile uzun süre ve uzun yıllar kullanım imkanı sağlar. Hızlı geçişlerde tepki vermeyerek batarya kullanım süresini uzatır. Sosyal mesafenin altında olduğunuz ortamlarda sistem 1 sn gibi kısa bir sürede tepki verir mesafenizi korumanız için sizi uyarır. Uyarı sonrası sosyal mesafenizi değiştirmediğiniz taktirde 1 dk içerisinde belli aralıklarla 5 kere daha uyarı verir. Eğer halen sosyal mesafenizi değiştirmediyseniz diğer kişilerle olan mesafenizi değiştirene kadar bir daha uyarı vermez.

read more

GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMAK İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER NELERDİR

 1. Yetkili merciler tarafından onaylı Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına Haiz Olmak
 2. Bay adaylar için boy,en az 1.75cm ,bayan adaylar için boy en az 1.65 cm olmalıdır.Düzgün bir fizik ve iyi bir diksiyona sahip olmalıdırlar.Bu unsur insani ilişkilerde ve iletişimde önemlidir. Görev başındayken karşısındaki kişinin olumsuz davranışını uygun bir anlatımla giderebilmelidir. Muhatap olduğu kişilere karşı güler yüzlü ve kibar olmalıdır.
 3. Kararlı ve soğukkanlı olmalıdır: Meydana gelebilecek herhangi bir olay karşısında sakin olmalı, soğukkanlığını koruyabilmeli ve kararlı davranabilmelidir. Kendisine gösterebilecek kötü bir tepkide kontrollü olmalıdır.
 4. Fiziki yeterliliğe sahip ve sportmen olmalıdır: Bazı durumlarda otoritenin sağlanabilmesi için kişi ve topluma karşı fiziki güç kullanmak gerekebilir. Yalnız fiziki güç kullanmada aşırıya kaçılmamalıdır.
 5. Dikkatli ve bilinçli olmalıdır: Yerine getirdiği görevin ne kadar önemli olduğunun bilincinde olmalı, belirsiz ya da tehlikeli bir durumda karşılaştığında dikkatli olmak zorundadırlar.
 6. İlkyardım konusunda bilgili ve yardımsever olmalıdır: Özel Güvenlik görevlisi içinde bulunduğu olaylarda yaralanabilir veya yaralı insanlara yardım etmek durumunda kaldığında bunu kurallara uygun bir şekilde yerine getirebilmelidir.
 7. Uyumlu olmalı ve kılık kıyafetine dikkat etmelidir: Çalıştığı kişilerle birlikte uyum içinde olmalıdır. Eğer özel güvenlik personeli işyerinin girişinde görevli ise bu kişi dışarıdan gelenlerin ilk karşılaşacağı kimse olacağından giyiminin düzgünlüğüne, duruşuna ve konuşmasına özellikle dikkat etmelidir. Bu durum hizmet verilen müesseselerin saygınlığı açısından çok önemlidir.
 8. Bilgisayar kullanmalı, tercihen Yabancı Dil bilmeli, Elektronik güvenlik sistem ve cihazlarını kullanabilmelidir.
 9. Güvenilir kişilerden bonservisli olmalı, güven ve itimat telkin etmelidir.
 10. Yüksek öğrenim mezunu ve askerliğini komando olarak yapmış olmalıdırlar. (Tercih sebebidir)
 11. Görev yapacağı bölge sınırları içerisinde oturmalı, göreve, eğitime istekli ve elverişli olmalıdır.
 12. Bir işte sebatla çalışacak karakterde olmalı, sarhoşluk, serkeşlik ve kumar gibi alışkanlıkları olmamalıdır.
 13. İş durumuna, çalışma saatlerine uyum sağlamalı, her türlü hava ve arazi şartlarında görev yapabilmelidir.
 14. Kendine emanet edilen malı ve canı koruma bilincinde olmalı, çevresine tutum ve davranışları örnek olmalı, muhatap olduğu kişilere adil davranmalı, ön yargılı olmamalı, karşısındaki kim olursa olsun davranışlarında saygıyı esas almalı, gerektiğinde tereddütsüz yetkilerini kullanabilmelidir.
 15. Sürücü belgesi olmalı, aracı zor arazi ve hava şartlarında da kullanabilmelidir.(Tercih sebebidir)
read more