Meclis’in 17 Nisan’daki toplantısında oy çokluğuyla kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da bugün onayladığı “Özel Güvenlik Hizmetleri Yasası”, 1 Temmuz’dan itibaren fiilen uygulanmaya başlanacak.

Yasayla, kamu güvenliğini tamamlayıcı nitelikteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usuller ile özel güvenlik izninin verilmesine, bu hizmeti yerine getirecek kişi ve kuruluşların ruhsatlandırılmasına ve denetlenmesine ilişkin hususlar belirlendi.

Dünyadaki örnekleri de incelenerek son hali verilen Özel Güvenlik Hizmetleri Yasası uyarınca özel güvenlik görevlileri ateşli silah kullanamayacak ancak can güvenliğini tehdit eden hareketler sergileyen kişileri, hareketlerini kısıtlamak üzere alıkoyabilecek. Özel güvenlik görevlisi bu gibi durumlarda hemen polise haber verecek.

Bu görevi yapabilmeleri için alacakları eğitimde başarılı olmaları şartı getirilen özel güvenlikçiler, cop, kelepçe, düdük, küçük boy sprey, el detektörü gibi donanımlar kullanabilecek.

Özel güvenlik görevi yapacakların 120 saatlik teorik ve pratik eğitimden geçmesi zorunlu olacak. Bu kişiler belirli periyotlarla en az 60 saatlik yenileme eğitimini de alacak.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulacak “Özel Güvenlik Komisyonu”nun oluşumu, görev ve yetkilerinin de belirlendiği yasa 1 Temmuz’da yürürlüğe girince, üç ay içinde de tüzüklerinin yürürlüğe konulması gerekiyor.

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALMAK İSTEYENLERİN İLK BAŞVURU ADRESİ KOMİSYON

İçişleri Bakanlığı tarafından bir de Özel Güvenlik Komisyonu kurulacağını, özel güvenlik hizmeti almak veya kendi özel güvenlik birimlerini kurmak isteyenlerin başvurularının da bu komisyonca alınacağını ve komisyon kararının Bakanlar Kurulu’nca onaylanması gerektiğini kaydetti.
5 kişilik komisyonda İçişleri Bakanlığı Müsteşarı veya müsteşar düzeyinde bir kamu görevlisi başkanlığında oluşturulacak, hizmet almak isteyen kurum ve kuruluşun bulunduğu ilçenin kaymakamının, Polis Genel Müdürü veya Müdür Muavini’nin, Başsavcılık’ın görevlendireceği en az savcı düzeyinde bir temsilci ve GKK’nın atayacağı en az binbaşı rütbesinde bir görevlinin de komisyonun üyesi olacaktır.
Özel güvenlik görevlisinin sayısının ve taşıyabilecekleri teçhizatın neler olacağına da komisyonun karar verecektir.

GERÇEK KİŞİLER KORUMA BULUNDURAMAYACAK

Yasa uyarınca gerçek kişilerin kesinlikle özel güvenlik tarafından korunamayacak, “Kişi koruması olmayacak. Özel güvenlik şirketleri tarafından sadece kurum ve kuruluşlar korunabilecek”.

“ÖZEL GÜVENLİKÇİLER KESİNLİKLE ATEŞLİ SİLAH KULLANAMAYACAK”

Yasada kesinlikle özel güvenlik görevlilerinin ateşli silah yer almadığını, silah olsun mu olmasın mı tartışmaları yüzünden tasarının komitenin gündeminde uzun süre kaldığını ancak komite üyelerinin hiçbir zaman silaha sıcak bakmadığını ve bu yönde karar alınmııştır.

HAVAALANINDA GÖREV YAPACAKLARA ÖZEL EĞİTİM

Havalimanlarının da özel güvenlik tarafından korunacağını, burada görev yapacak kişilerin ise diğerlerinden farklı olarak Sivil Havacılık Dairesi denetimi altında, uluslararası sivil havacılık mevzuatının belirlediği eğitimi aldıktan sonra görev yapabilecektir.
Diğer alanlarda görev yapacak özel güvenlik görevlilerinin de eğitimden geçirilerek, havaalanında görev yapacak kişilerin Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde 120 saatlik pratik ve teorik eğitimden geçirileceğini ve sınavda başarılı olanların özel güvenlik belgesi alabilecektir.
Bbelgenin 5 yıl boyunca geçerli olacaktır, 5 yılın sonrasında en az 60 saat olmak üzere yenilenme eğitimine tabi tutulacak özel güvenlik görevlilerinin, tekrar sınavdan geçirileceğini ve bakanlık tarafından verilecek yenilenme belgesiyle görevlerini sürdürebilecektir.
Bazı kurum ve kuruluşların alarm izleme merkezi kurmak isteyebileceğini, bunun için bakanlık izni gerektiği, aranan niteliklerin ise tüzüklerle belirlenecektir.
Festival, konser, futbol maçı gibi acil ve geçici durumlarda özel güvenlik hizmeti satın alabilmek için komisyonun toplanmasına gerek olmayacağını, bakanlığın yetki kullanarak 115 günlük süreyi aşmamak kaydıyla özel güvenlik hizmetini aldırtabilecektir.
Komisyonun başvurulara 30 gün içinde yanıt vermesi gerekmektedir, “KKTC vatandaşı, en az lise mezunu, 18 yaşı tamamlamış, temiz sicile sahip, eğitim belgesine sahip kişilerin” özel güvenlik görevlisi olabilecektir.
Özel güvenlik görevlisinin yetkilerini sıralarken, görev alanına girmek isteyen kişileri ve eşyalarını X-Ray cihazından geçireceğini,  üzerini detektörle arayabileceğini, eşyaları arasında tehlikeli birşey varsa el koyup en yakın polise bildirmesi gerekmektedir.
Güvenliği bozan hareketlerde bulunabilecek kişilerin de özel güvenlik görevlileri tarafından alıkonabileceğini , görev başındaki özel güvenlik görevlilerinin, görev alanlarına göre komisyonca belirlenecek üniformaları giymek zorunda olacaktır.
Görevlilerin ayrıca yakalarında kimlik kartı taşıyacağını, kimlik kartı olmayan ve üniforma giymeyenlerin çalışamayacaktır.
Özel güvenlik görevlilerinin iş kazası geçirmesi veya ölümü halinde, bağlı bulunduğu şirketin varislerine tazminat ödemek zorunda olacağını , bu kişilerin görevleri sırasında üçüncü kişilere zarar vermesi halinde ödenecek tazminat için mali zorunluluk sigortası yaptırmasının zorunlu olduğu yasa ile belirtilmiştir..

ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETİ YÖNETİCİSİ ÜNİVERSİTE MEZUNU OLMAK ZORUNDA

Yasadaki bir başka düzenlemeye göre özel güvenlik şirketi yöneticisinin üniversite mezunu olması gerektiğini kaydetti. Güvenlikle ilgili bir fakülteden mezunların direkt sınava girebileceğini; bunun dışındakilerin bir eğitimden geçeceğini , bu konudaki kuralların da tüzüklerle belirleneceğini belirtti.
Yasadaki geçici madde uyarınca halihazırdaki özel güvenlik şirketi sahiplerinin eğer üniversite mezun değillerse, 5 yıl içinde bu koşulu yerine getirmeleri gerekmektedir.
Yasaya para ve değerli eşya transferinde özel araç kullanılması koşulu konulduğunu, özel güvenlik şirketinde aranan niteliklere haiz olmayan kişileri çalıştıranların para cezasına çarptırılacaktır.
Özel güvenlik şirketlerinin hem bakanlık hem de Polis Genel Müdürlüğü’nce denetleneceğini , yasa uyarınca 3 ay içinde 7 tüzük hazırlanacağktır.