Risk yönetimi, ortaya çıkabilecek risklerin önceden dikkatli bir şekilde ve detayları ile tanımlanıp değerlendirilmesi ve bu riskleri asgari düzeye indirecek veya tamamen ortadan kaldıracak tedbirlerin alınmasıdır.

Risk; belirsizliği, şüpheyi, kayıp olasılığını ve zarar ihtimalini ifade eder. Güvenliğin sağlandığı alanda belli bir zayıflıktan faydalanarak sisteme zarar verme ihtimalidir. Risk güvenlik anlamında ise; görev yapılan alanda görevi engelleyecek ve işletme veya koruması yapılan alana her türlü zararın oluşmasını sağlayacak etkenlerdir.

Projelerde görev alan güvenlik görevlilerin görev sırasında oluşan tehlikeleri ( Risk ) fark etmeleri projenin devamlılığın sağlanmasında büyük rol oynar. Riski oluşmadan önce fark etmek ve bunu raporlamak şarttır.

Biz İntermega Koruma ve Güvenlik olarak bu risk durumunda Özel Güvenlik Risk Analizi ve Raporlama çalışmalarımız ile sizin yanınızdayız.