YAKIN KORUMA (V.I.P) İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER

Yurtiçi ve Yurtdışında uluslararası normlara sahip tesislerde Uzman kadrolarla eğitimlerimiz gerçekleşmektedir.

Türkçe karşılığı “Çok Önemli Kişi; V.I.P (Very Important Person) genellikle görevleri, statüleri, önemleri ya da tanınmışlıkları nedeniyle diğer insanlardan farklı ayrıcalıkları olan kişileri tanımlamak için kullanılmaktadır. VIP tanımına devlet ve hükümet başkanları, siyasetçiler, bürokratlar, yabancı misyon temsilcileri, dini cemaat temsilcileri ülke ekonomisinde etkin firmaların sahipleri, CEO’ları, üst düzey yöneticileri, Gazeteciler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile sanatçıları ve toplumda popülaritesi yüksek insanları örnek verebiliriz.

Bu kişilerin görevleri toplum içindeki konumları ya da tanınmışlıkları kendilerine diğer insanlardan farklı bir takım ayrıcalıklar sağlarken, diğer taraftan ise çeşitli güvenlik risklerine neden olur.

Önemli Kişilere Yönelik Güvenlik Riskleri:

 1. Suikast
 2. Rehin Alma ve Kaçırma
 3. Terör
 4. Sabotaj
 5. Küçük Düşürme

Tarihin ilk çağlarından beri önemli kişiler saldırılar, suikast ve suikast girişimleri ile karşı karşıya kalmışlardır. Hemen akla gelenlerden birkaç örnek verebiliriz.

 

 

Saldırı Nedenleri: Bu saldırılar incelendiğinde farklı nedenlere dayalı olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bunlardan en önemlileri şunlardır.

 1. Siyasi ve ideolojik nedenler
 2. Ekonomik nedenler
 3. Dini ve sosyal inançlardan doğan nedenler
 4. Kişisel nedenler
 5. Psikolojik nedenler

 

Saldırı ve Suikast Yöntemleri:

VIP / Önemli kişiye yapılan saldırı yöntemleri ve silahları amaca göre farklılık göstermektedir. Amaç VIP / Önemli kişiyi öldürmekse, yakın mesafeden kesici ve ateşli silahlar, uzak mesafeden tüfekler, zaman ayarlı, uzaktan kumandalı bombalar kullanılabilir. Bombalar mektup veya paket olarak hedefe gönderilebilir. Ya da saldırgan kendi vücuduna patlayıcıyı bağlayarak kendini bomba haline getirebilir. Bazen VIP / Önemli kişi kaçırılabilir, rehin alınabilir. Amaç burada onu öldürmek değil maddi menfaat (fidye) elde etmek ya da onu pazarlık aracı olarak kullanarak bazı isteklerin yerine getirilmesini sağlamaktır. Bazı saldırılar küçük düşürme amacı ile yapılır. Burada saldırı silahı olarak bir pasta, bir yumurta veya bir kutu boya kullanılabilir.

 

PERSONEL SEÇİMİ VE EĞİTİMİ

 

Amaç, herhangi bir durum, yer ve olay karşısında risk değerlendirmesi yaparak tehdit önceliklerini belirleyebilecek; acil durumlarda müdahale edebilecek yeteneklerin kazandırıldığı Koruma kadrosu oluşturmaktır. Personel seçiminde, sözlü mülakatlar, fiziksel yeteneklerin ve beceri seviyelerinin ön planda tutulduğu testler ile kişilik tanımlasının yapıldığı uzman görüşüne dayalı psikometrik testlerde uygulanmalıdır. Bu veriler ışığında ihtiyaca uygun; nitelikli elemanlardan kadro yapısı oluşturulmalıdır.

 

Koruma personelinin:

 

 • Fiziksel ve ruhsal olarak herhangi bir engeli olmamalı
 • Pratik zeka, sır saklama ve disiplin kriterlerine uygun olmalı
 • Koordinasyon sorunu olmamalı
 • Fizik yapısı ve kondisyonu performans zorlamalarına karşı yeterli olmalı
 • Düzenli spor yapıyor olmalı

EĞİTİM:

VİP Korumalar için hazırlanmış özel eğitimlerde öngörülen; sistemin bir disiplin içerisinde yürütülmesi ve yapılan işe uygun formlardaki personelin teorik bilgi ve pratik becerilerini en üst seviyeye çıkartılmasıdır. Eğitimleri, gerçekçi kötü durum Senaryo/Simülasyon çalışmaları ile destekleyerek onları zorlamalı, beklenmedik durumlara karşı hazır hale getirerek doğru refleks vermeleri sağlanmalıdır.

Eğitim İçeriği:

 • İletişim / çatışma yönetimi becerileri
 • Vip korumanın temel prensipleri
 • Genel güvenlik bilgisi
 • Önleyici davranış ilkeleri
 • Farkındalık, Şüpheli belirtiler
 • Ateşli silahlar bilgisi
 • Çoklu veya Tek düşmanla mücadele (Combat çatışma taktikleri )
 • Silahsız koruma ( Self Defense) / Yakın savunma, etkisiz kılma teknik ve taktikleri
 • Tahliye
 • Araç Sürüş (Defansif ve İleri sürüş teknikleri)
 • İlk Yardım bilgisi
 • Yangın bilgisi
 • Senaryo / Simülasyon çalışmaları
 • Takım Lideri; roller ve sorumluluklar
 • Telsiz iletişim prosedürleri
 • Ateşli Silahlar Eğitimi:

 

Vip & Escort Araç Sürüş (Defansif ve İleri sürüş teknikleri):

Bu dersin ana hedefi, Güvenlik Sürücüsünün genel teorik becerilerini ve çeşitli durumlarda asfalt ve off-road gibi farklı yol koşullarındaki sürüş becerilerini geliştirmektir. Vip araç takip prensipleri üzerinde çalışmak.

VIP Koruma Şoförlerinin görevleri ve Modüs Operandi (rutin gorev sirasinda sorumluluğun Yakın Koruma ile Şoför arasındaki dağılımı )

Acil durum prosedürleri (Kriz anlarında şoförün sorumluluğu

Temel Taktiksel sürüşler (Düz çizgi duruşları, APEX, ağırlık/yük aktarımı, acil durum duruşları, çizgi sürüşleri vs.)

Varılacak noktaya yolculuk esnasında takip edildiğini anlama yöntemleri ve karşı uygulamalar üzerine canlandırma çalışmaları

Araç arama/kontrol (birinci asama kontrol, rutin/genel kontrol, açık/kapalı alanda kontrol, araç ve araç değişimi kontrolü)

Şüphe uyandıran göstergeler (Red – flags / Kırmızı-bayraklar) – rutin durumdayken olağan dışı belirtileri açığa çıkarmak

Dönüş yolunda; trafikte VIP Koruma Sürüşü (şerit değiştirme, her koşulda güvenliği elden bırakmama)

Tahliye

Acil Durum / Operasyonel Araç Sürüş teknikleri

Defansif sürüş

Escort araç sürüş prensipleri

Sürüşün değişen yol koşullarına göre adapte edilmesi

Rotanın planlanması: Risklerin belirlenmesi

Takip eden bir aracın belirlenmesi ve kaybedilmesi

Araçlı bloklar ve blok yarma kurtulma taktikleri

Islak Yolda kayma ve kaymadan kurtulma teknikleri

İleri / Geri viteste 180 dönüşler

U Dönüşler

J Dönüşler

Slalom İleri/Geri

Baskı altında Sürüş; abluka, barikat, silahlı saldırı vb.

Silahsız mücadele (Krav Maga):

Temel Savunma duruşları

El ayak vuruşları

Soğuk Silahlara karşı Mücadele/Silahsızlandırma

Sıcak Silahlarla karşı MücadeleCover and evacuation drills live fire (FX Simunition)/Silahsızlandırma

Vip’ e yönelik saldırı simülasyonları

Simülasyon Çalışmalar (FX Simülasyonlar):

Tahliye tatbikatları canlı atış (FX Simunition) çalışmalar

 

KİŞİSEL EĞİTİMLER:

ATEŞLİ SİLAHLAR EĞİTİMLERİ:

Riskli meslek grubundaki insanlara kişisel güvenliğin sağlanması amacıyla, ateşli silah taşıma hakkına sahip olan kişilere yönelik eğitimler vermekteyiz. Teorik bilgi ve temel atış teknikleri pratikleriyle kursiyerlerin silah üzerinde hakimiyet becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

 • Ateşli silahlar tanımı ve çalışma prensipleri
 • Emniyet tedbirleri
 • Atış Teknikleri
 • Tutukluk giderme